Category: General

Flitsfoto rechtsgeldig?

Je hebt een bekeuring op dat mat gekregen omdat je bent geflitst, dat is vervelend. Vaste flitspalen zijn vrijwel altijd goed opgesteld, maar mobiele opstellingen (de bekende flitser langs de weg) kunnen nog wel eens fout worden opgesteld. Lees hieronder aan welke eisen een door een mobiele opstelling vastgestelde overtreding moet voldoen, zodat je zinvol in beroep kunt gaan.

Manier van flitsen

Op de beschikking (brief) van het CJIB onder het kopje “Wanneer” staat door wie de overtreding is vastgesteld. Staat er “Vastgesteld door de Administratieve flitsverwerking CJIB”? Dan betreft het een boete van een flitspaal, daar ga ik hier niet op in. Staat er dat de overtreding is vastgesteld door een Eenheid (bv. Pol. Rotterdam)? Dan ben je waarschijnlijk geflitst door een mobiele opstelling (of met een lasergun, daar ga ik ook niet op in).

NMI Verklaring

Via het Digitaal CJIB Loket  kan de flitsfoto worden opgevraagd. Uiterst rechtsboven staan het type en de serienummers van de gebruikte apparatuur. Bijvoorbeeld “Multaradar CT 62503/60712”. Een van deze twee nummers is terug te vinden op de WOB pagina van de politie. Daar tref je de NMI verklaring aan van de gebruikte apparatuur.

De verklaring mag niet ouder zijn dan 12 maanden ten tijde van de overtreding. Let er op dat de WOB pagina van de politie niet heel actueel is, het zou dus kunnen dat de apparatuur inmiddels een nieuwere NMI verklaring heeft.

Een verlopen NMI verklaring schijnt nog wel eens voor te komen volgens Autoblog.nl .

Opstelling apparatuur

De apparatuur moet goed zijn opgesteld, dit kan worden afgeleid uit de flitsfoto. Let op het volgende:

  • De foto moet zowel horizontaal als verticaal recht zijn. Staan de lantaarnpalen scheef of hellen ze naar voor of achteren? Let erop dat de palen in het echt niet scheef staan.
  • De hoek van de camera t.o.v. de rijbaan moet 22° zijn. Dit kan worden gecontroleerd met een geodriehoek of gradenboog: Zoek een rechte lijn op de rijbaan die snijdt met de onderkant van de foto, de hoek met de onderkant van de foto moet precies 22° zijn. Meetfouten kunnen hier snel groot worden, dus houd een redelijke marge aan.
  • De weg moet recht zijn. Over welke lengte de weg recht moet zijn is terugvinden in de gebruiksaanwijzing van de Multaradar p.33 (nameten met bv. Google Maps).
  • Er mogen zich geen obstakels (zoals een lantaarnpaal) tussen de apparatuur en de rijbaan bevinden. Deze zouden de radarsignalen kunnen verstoren.
  • Als er meerdere rijstroken op de flitsfoto staan, dan moet alleen het betreffende voertuig zichtbaar zijn in het beoordelingsgebied. Dit staat zeer goed uitgelegd in de Multaradar gebruiksaanwijzing, p.117-127.

Of de opstelling incorrect is geweest is achteraf moeilijk te bepalen, maar jij moet dit aannemelijk kunnen maken bij een overtreding.

De informatie over de opstelling is afkomstig uit de gebruiksaanwijzing van Multaradar CT.

Opleiding verbalisant

Via het Digitaal CJIB Loket valt ook het Verbalisantnummer te vinden. Dat is een uniek nummer van de ambtenaar die de overtreding heeft vastgesteld. Vervolgens kan weer via de WOB pagina van de politie worden achterhaald welke certificaten de verbalisant heeft behaald. Voor een mobiele opstelling moet de verbalisant in het bezit zijn van een certificaat voor de module: Waarnemer Snelheidscontroles Basis of Waarnemer Snelheidscontroles II of Waarnemer Snelheid Radar Fotografie.

Deze certificaten vervallen niet. Het komt vrijwel nooit voor dat een verbalisant het vereiste certificaat niet heeft.

In beroep gaan

Wanneer de beschikking op een of meer van deze punten niet blijkt te kloppen, zou het de moeite waard kunnen zijn om in beroep te gaan bij de Officier van Justitie. Dit kun je regelen via het Digitaal CJIB Loket. Vergeet niet om alle belangrijke stukken en foto’s bij je beroep te voegen.

Mocht de Officier van Justitie het niet eens zijn met het beroep, dan kan de gang naar de kantonrechter gezocht worden.

Cosy lab

Normally the lab is this cold harsh place, mostly due to the TL lighting. But today while I was testing my leds for my 4x4x LED cube, I turned the lights down and it looked real cosy with the red lights (on the run)

With the red leds:

leds testing

Normal lighting:

lab

Will be updating soon on my ledcube.